Personvern
In English
In English
Reinefjorden
Reinefjorden

Barn og barnefamilier er eksempler på brukergrupper som ønsker spesiell tilrettelegging på sine ferier.

Barn og barnefamilier er eksempler på brukergrupper som ønsker spesiell tilrettelegging på sine ferier.
Illustrasjonsfoto: Magnus Strøm / nordnorge.com

 

 

ACCESSTOUR. Forsker på inkluderende reiseliv i distriktet.


Et nytt forskningsprosjekt (322655) ledet av Nordlandsforskning skal hjelpe reiselivet i distriktet med å realisere potensialet som ligger i å gjøre destinasjonene mer tilgjengelig for alle.

  

Eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne, familier med små barn. Dette er ulike eksempler på personer som kan ha større behov for tilrettelegging enn andre – enten det gjelder reisende eller de som bor på et sted.

 

Besøkende til reiselivsdestinasjoner i distriktet vil kunne støte på utfordringer av mange slag. Finnes det tilrettelagte transportmuligheter til og på destinasjonen? Finnes det tilrettelagte overnattings- og spisesteder? Hva med opplevelser så vel innendørs som utendørs? Er fasilitetene tilrettelagt for barn og barnefamilier? Finnes det tilstrekkelig med informasjon om tilbudene, og er informasjonen tilgjengelig også for svaksynte?

 

Potensialet for å forbedre tilgjengeligheten og informasjonen er jevnt over stort.

 

– Et reiseliv som er tilrettelagt for alle kan bidra til at flere velger de tilrettelagte destinasjonene. Ofte reiser vi jo sammen med familie og venner, og den som har størst behov for tilrettelegging vil i stor grad være bestemmende for valg av reisemål sier forsker ved Nordlandsforskning Karin Marie Antonsen, som er prosjektleder for det nye forskningsprosjektet ACCESSTOUR.

 

– Formålet er å øke kunnskapen om hvordan vi kan utvikle bærekraftige lokalsamfunn og tilgjengelige reiselivsdestinasjoner i distriktet. Prosjektet skal undersøke potensialet som ligger i tilrettelegging av reiselivet for slike destinasjoner.


Skal utvikle nye verktøy


ACCESSTOUR skal bidra til å øke tilgjengeligheten for besøkende utenfra, men også for lokalbefolkning med ulik funksjonsevne. Lykkes dette, vil verdiskapingen kunne øke både for reiselivsnæringen og lokalsamfunnet.

 

For markedet er stort. I Norge lever 15 prosent av befolkningen med funksjonsnedsettelse, det være seg bevegelseshemning, nedsatt syn eller hørsel eller psykososiale funksjonsnedsettelser, skriver Handikapnytt.

 

Mange av disse har tenkt seg på ferie, men behøver tilrettelagte fasiliteter og opplevelser.

 

– Prosjektet skal utvikle og teste verktøy for å kartlegge og evaluere nivået av tilgjengelighet på destinasjoner og virksomheter i reiselivet, sier Antonsen.

 

– Vi skal også utforske hvordan teknologi kan bidra til økt tilgjengelighet.

 

Resultat av samarbeid over tid


ACCESSTOUR er et forskingsprosjekt som både skal bidra til økt verdiskaping for reiseliv og ny kunnskap.

 

Prosjektet er et resultat av tidligere forskningsprosjekter og samarbeid. Med et ønske om å utvikle Storheia i Hadsel kommune som et tilgjengelig uteområde, tok Hadsel kommune og Egga utvikling kontakt med Nordlandsforskning allerede i 2020.

 

Høsten 2020 ble Nordlandsforskning tildelt forprosjektmidler fra NFR for å vurdere grunnlaget for et større hovedprosjekt.

 

Prosjektet har tatt form både gjennom ideer, tema, utfordringer og kunnskapshull som ble løftet frem på prosjektverksteder i Vesterålen høsten 2020, og på foreløpige funn i prosjektet Opplevelser for alle, som nå er avsluttet.

 

Både Hotell Richard With, Museum Nord, Havsula, Holmvik brygge, Inga Sami Siida og Visit Vesterålen deltok i forprosjektet i Vesterålen for å gi forskerne mer kunnskap om behovene i reiselivsnæringa.

 

– Jeg er utrolig stolt over reiselivet i Vesterålen og Lofoten som midt i en pandemi bruker tid og krefter på å utvikle seg enda mer og nå nye grupper. Det gleder oss stort å se så mange aktører fra hele landet som samarbeider for et mer bærekraftig og inkluderende reiseliv, sier prosjektleder i Egga Utvikling, Siv Dagny Aasvik.

 

– ACCESSTOUR er i stor grad basert på samarbeid og samskaping mellom mange ulike interesser og aktører, sier Antonsen.

 

– I tillegg til de mange norske partnerne fra forskning, reiseliv, offentlig sektor og organisasjoner, er vi glade for å ha fått med «ENAT» - det europeiske nettverket for tilgjengelig reiseliv. ENAT har utstrakt ekspertise både gjennom forskning og brukererfaringer. De vil nok ha mye å lære oss, sier Antonsen.

Finansiering: Norges Forskningsråd
Prosjektnummer: 322655
Prosjektansvarlig: Nordlandsforskning
Varighet: 2021-2024
FOU-partnere: Nordlandsforskning, Beitostølen helsesportsenter, SINTEF digital, Universitetet i Sørøst-Norge, ENAT
Destinasjonsselskap: Visit Vesterålen, Destination Lofoten, Visit Telemark, Beitostølen Utvikling
Bedrifter: Hvalsafari, Museum Nord, Hotell Richard With, Nyksund bedriftsnettverk, Røa, Nyvågar, Reinefjorden sjøhus, Telemark næringshage, Tromsø Accessible Tours, Telemarkskanalen Regionalpark
Offentlig sektor: Hadsel kommune, Øystre Slidre kommune, Nordland fylkeskommune
Organisasjoner: FFO - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Andre: Egga utvikling, Norsk Turistutvikling

Bestill nĂ¥!