Personvern
In English
In English
Reinefjorden
Reinefjorden

Kvalvika sett fra Ryten

                                                                                                                                                                            Foto: Ole- Jakob Kvalshaug

Lofotodden Nasjonalpark

 

Nasjonalparken ligger i sin helhet på Moskenesøya vest i Lofoten, og har et areal på 99 kvadratkilometer, hvorav 86 kvadratkilometer er land- og 13 kvadratkilometer er sjøareal. Nasjonalparken ligger i kommunene Moskenes og Flakstad.

En nasjonalpark er et område som er vernet på grunn av spesielle naturkvaliteter. Lofotodden har landskaps- og naturtyper som ikke finnes i andre norske verneområder, med sitt særpregete og unike landskap med smale, høye tinderekker omgitt av åpne havområder og dype fjorder. Formålet med nasjonalparken er å bevare et stort naturområde som inneholder et særegent naturmangfold med særlig vekt på landskap uten tyngre naturinngrep, naturtyper, arter og geologiske forekomster.
Miljødirektoratet forteller mer om Nasjonalparken her, og Wikipedia har noen faktaopplysninger her som kan være verdt å få med seg. Dessuten, har Miljødirektoratet en oversikt over alle nasjonalparker i Norge her.
For mer informasjon se https://lofoten.info/Moskenes/lofotodden-nasjonalpark

Bestill nĂ¥!